Brochure bisdom Haarlem-Amsterdam

Bij gelegenheid van het Jaar van Barm­hartig­heid brengt heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam een brochure uitgebracht met informatie, inspiratie en een activi­teiten­overzicht (foto: uitsnede voorkant). Dat is vandaag bekendgemaakt op de diocesane website. De brochure is breed verspreid in het bisdom. Op 13 december zal het jaar starten met het openen van de ‘Heilige Deuren’ van de … Lees verder Brochure bisdom Haarlem-Amsterdam

Website kerkprovincie voor barmhartigheidsjaar officieel online

Vandaag is de website van de Nederlandse kerkprovincie voor het Jaar van Barmhartigheid officieel online gegaan. Een maand geleden hadden de bisschoppen al een proefversie gelanceerd, met een beperkte inhoud. De website presenteert nu onder meer nieuwsberichten, materialen, handreikingen voor vieringen, ‘impulsen’ en een agenda. Blikvanger op de site en in de diverse uitingen van … Lees verder Website kerkprovincie voor barmhartigheidsjaar officieel online

Bisdom Breda ontvouwt plannen barmhartigheidsjaar

Het bisdom Breda heeft vandaag op de diocesane website het programma aangekondigd voor de opening van het Jaar van Barmhartigheid op 13 december. Bisschop Jan Liesen schreef hierover een brief aan parochies en caritasinstellingen. Hij is de afgelopen tijd in gesprek geweest met de pastoors van de drie basilieken in het bisdom (Oosterhout, Oudenbosch, Hulst) … Lees verder Bisdom Breda ontvouwt plannen barmhartigheidsjaar

Website Nederlandse bisschoppen voor Jaar van Barmhartigheid

De Nederlandse bisschoppen hebben een website in het leven geroepen voor het Jaar van Barmhartigheid. Het episcopaat heeft ervoor gekozen om het jaar aan te duiden als ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’. De site is nog in ontwikkeling en bevat slechts links naar de pauselijke bul Misericordia vultus, Het gelaat van barmhartigheid, waarmee het jaar werd afgekondigd, … Lees verder Website Nederlandse bisschoppen voor Jaar van Barmhartigheid

‘Barmhartigheid ontvangen en waarachtige naastenliefde’

“Barmhartigheid heeft te maken met Gods vergevende liefde, maar tevens met daden van liefde in Gods Naam.” Dit noteert de Rotterdamse bisschop Hans van den Hende in een brief over het Jaar van Barmhartigheid aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in zijn diocees, zo meldt het bisdom. Bij het schrijven van de bisschop ontvangen … Lees verder ‘Barmhartigheid ontvangen en waarachtige naastenliefde’

Magazine bisdom Breda over barmhartigheid

Eind september verschijnt een speciale uitgave van het Bredase Bisdommagazine over barmhartigheid. Dat meldt het bisdom op de diocesane website. Het blad is gemaakt voor parochies ter voorbereiding op het Jaar van Barmhartigheid. “Barmhartigheid doen en barmhartigheid ondervinden zijn twee kanten van dezelfde medaille”, aldus het bericht. “Daarop wijst paus Franciscus in de bul waarmee hij … Lees verder Magazine bisdom Breda over barmhartigheid

Biecht centraal in bisschoppelijke brief voor Jaar van Barmhartigheid

‘Barmhartig als de Vader’. Zo luidt de titel van de brief die de Nederlandse bisschoppen hebben geschreven bij gelegenheid van het Jaar van Barmhartigheid. Dat heeft het secretariaat van de Nederlandse kerkprovincie vandaag bekendgemaakt. Het officiële logo (rechts) van het jaar heeft eveneens dit motto. In het schrijven, dat de komende dagen binnen de Nederlandse bisdommen … Lees verder Biecht centraal in bisschoppelijke brief voor Jaar van Barmhartigheid

Pelgrimage aartsbisdom Utrecht naar Polen in teken van barmhartigheid

Het aartsbisdom Utrecht organiseert van 10 tot en met 18 september 2016 een pelgrimage naar Polen. De bedevaart staat in het teken van het door paus Franciscus afgekondigde ‘Jaar van Barmhartigheid’. Het aartsbisdom koos daarom als bestemming Polen omdat dit het geboorteland is van Maria Faustina Kowalska (1905-1938), lid van de de Congregatie van de … Lees verder Pelgrimage aartsbisdom Utrecht naar Polen in teken van barmhartigheid

Voorbereiding Jaar van Barmhartigheid in bisdom Breda

De Bredase bisschop Jan Liesen nodigt met het oog op het Jaar van Barmhartigheid leden van pastorale teams uit voor een voorbereidingsbijeenkomst op 28 augustus in Bovendonk (foto) te Hoeven. Dat meldt de diocesane website. Tijdens deze bijeenkomst wordt geschetst wat de plannen zijn van het bisdom voor het barmhartigheidsjaar en vindt een eerste inventarisatie … Lees verder Voorbereiding Jaar van Barmhartigheid in bisdom Breda

Nederlandse bisschoppen bereiden zich voor op Jaar van Barmhartigheid

De Nederlandse bisschoppen willen uitgebreid aandacht besteden aan het Jaar van Barmhartigheid. Dat heeft het secretariaat van de Nederlandse kerkprovincie vandaag bekendgemaakt. De bisschoppen zullen bij gelegenheid van dit jaar een boekje uitbrengen over het sacrament van boete en verzoening, de biecht, gekoppeld aan het thema ‘Barmhartigheid’. “Het is bedoeld om de biecht, een in … Lees verder Nederlandse bisschoppen bereiden zich voor op Jaar van Barmhartigheid